Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 05 2015

lustxoxo
Nic tak nie pomniejsza człowieka i nie spycha w dół, jak świadomość, że nie jest kochany.
— Hjalmar Söderberg
lustxoxo
Bo widzi Pan, pewnego dnia po prostu budzisz się i zdajesz sobie sprawę z tego jak bardzo jesteś żałosny kochając kogoś kto ma Cie gdzieś. I to jest świetny moment by odpuścić.
— Cichocki
Reposted fromcytaty cytaty viawhatyouneed whatyouneed
Sponsored post
soup-sponsored
Reposted bySchrammelhammelMrCoffeinmybetterworldkonikonikonikonikoniambassadorofdumbgroeschtlNaitliszpikkumyygittimmoejeschge
lustxoxo

Nikt nie jest zaz­dros­ny o ko­goś, na kim mu nie zależy.  
     

— Rouge
Reposted fromwelovekate welovekate viawhatyouneed whatyouneed
lustxoxo
Wiedziałam,że to mężczyzna,który nauczy mnie życia. Nawet jeśli w końcu złamie mi serce.
— Abbi Glines – O krok za daleko
Reposted frompieprzycto pieprzycto viajillian jillian
lustxoxo
Głupia rzecz, miłość. Poznajesz, kochasz, cierpisz. Potem jesteś znudzony albo zdradzony.
— Bolesław Prus "Lalka"
Reposted fromaletodelio aletodelio viajillian jillian

March 03 2014

lustxoxo
lustxoxo
lustxoxo
lustxoxo
lustxoxo
lustxoxo
lustxoxo
lustxoxo
Reposted frombanita banita viajillian jillian
lustxoxo
Reposted frompiccolina piccolina viajillian jillian
lustxoxo
lustxoxo
lustxoxo

February 07 2014

lustxoxo
lustxoxo
Nieśmiałość to skutek poczucia własnej niższości, mniejszej lub większej.
— Jane Austen - Rozważna i romantyczna
lustxoxo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
(PRO)
No Soup for you

Don't be the product, buy the product!

close
YES, I want to SOUP ●UP for ...