Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 05 2015

lustxoxo
Nic tak nie pomniejsza człowieka i nie spycha w dół, jak świadomość, że nie jest kochany.
— Hjalmar Söderberg
lustxoxo
Bo widzi Pan, pewnego dnia po prostu budzisz się i zdajesz sobie sprawę z tego jak bardzo jesteś żałosny kochając kogoś kto ma Cie gdzieś. I to jest świetny moment by odpuścić.
— Cichocki
Reposted fromcytaty cytaty viawhatyouneed whatyouneed
lustxoxo

Nikt nie jest zaz­dros­ny o ko­goś, na kim mu nie zależy.  
     

— Rouge
Reposted fromwelovekate welovekate viawhatyouneed whatyouneed
lustxoxo
Wiedziałam,że to mężczyzna,który nauczy mnie życia. Nawet jeśli w końcu złamie mi serce.
— Abbi Glines – O krok za daleko
Reposted frompieprzycto pieprzycto viajillian jillian
lustxoxo
Głupia rzecz, miłość. Poznajesz, kochasz, cierpisz. Potem jesteś znudzony albo zdradzony.
— Bolesław Prus "Lalka"
Reposted fromaletodelio aletodelio viajillian jillian

March 03 2014

lustxoxo
lustxoxo
lustxoxo
Jak się tak leży godzinami w nocy, to myśleniem można zajść bardzo daleko i w bardzo dziwne strony, wiesz...
— Stanisław Lem, Solaris
lustxoxo
Najtrudniejszym zadaniem mężczyzny jest przekonać kobietę, że ma on wobec niej poważne zamiary.
lustxoxo
Podejrzliwość w stosunku do wszystkich jest męcząca, trzeba komuś ufać, bo trzeba przy kimś odpocząć.
— R.Kapuściński - "Cesarz"
lustxoxo
lustxoxo
lustxoxo
lustxoxo
Reposted frompiccolina piccolina viajillian jillian
lustxoxo
I czemu to takie nic jest właśnie czymś dla mnie?
— Stanisław Ignacy Witkiewicz
lustxoxo
   Ja muszę ci opowiedzieć, bo to mnie męczy, bo nie wiem, co z tym zrobić.
— Marcin Świetlicki
lustxoxo
"Nie szukaj ideału, bo ideałów nie ma. Znajdź kogoś, kto zdenerwuje Cię jak nikt inny. Kogoś, czyj dotyk sprawi, że odlecisz do innego świata. Kogoś, przy kim nie będziesz chciała nikogo udawać.
— internet

February 07 2014

lustxoxo
lustxoxo
Nieśmiałość to skutek poczucia własnej niższości, mniejszej lub większej.
— Jane Austen - Rozważna i romantyczna
lustxoxo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl